דין דיאגנוסטיקה - חטיבת הסוכרת - Insupad

שירות לקוחות
04-6175390

אתר לצוותים הרפואיים
https://hcp.accu-chek.com/

Insupad

 • הוראות הפעלה
 • סרטוני הדרכה
 • טיפול בשגיאות מכשיר
 • מדריכים להורדה
 • הפעלת אחריות
 • שאלות ותשובות

הוראות שימוש ב Insupad

חשוב: לפני תחילת השימוש במכשיר Insupad יש לעיין בעלון המצורף בערכת המכשיר, אין להתחיל טיפול טרם התייעצות עם הרופא המטפל.

התוויותInsupad howto

ה- InsuPad נועד לשימוש על ידי מטופלים בני 12 שנים ומעלה, התלויים באינסולין לטיפול בסוכרת מסוג 1 או 2 ממנה הם סובלים, ומטופלים על ידי מספר זריקות יומיות של אינסולין קצר פעולה, הניתן עם הארוחה.

המערכת

יחידת הבקרה מחוברת למדבקה (פנסטר), כאשר ישנו מנגנון אוטומטי שאחראי לכיבוי וההפעלה של מחזורי החימום.
בעת פתיחת החלון, שתי הנוריות הירוקות מתחילות להבהב לכמה שניות. במהלך זמן זה, אפשר לסגור את המערכת שוב, מבלי להפעיל את מחזור החימום.
במקרה של הפרדה נוספת, הנוריות הירוקות ידלקו ברציפות במשך כ- 60 שניות. במהלך פרק זמן שאורכו כדקה אחת, ניתן לבצע את הזרקת האינסולין ולאחר מכן יש לסגור שוב מערכת האינסופד. לאחר הסגירה של המערכת, מחזור החימום מתחיל לפעול אוטומטית ויסתיים אוטומטית אחרי 50 דקות.

אזור ההזרקה

שטח ההזרקה בחלונית האינסופד הינו גדול מספיק בכדי לאפשר 4-5 זריקות בנקודות שונות. יחידת בקרה הטעונה במלואה מסוגלת לבצע עד ארבעה מחזורי חימום לפני שיש לטעון אותה שוב.

ניתוק יחידת הבקרה

כאשר יחידת הבקרה מנותקת מחלון המדבקה בכיוון אחד, חלון המדבקה ייקרע באופן אוטומטי במקום המיועד לכך, ולכן חלון המדבקה בכיוון אחד ניתן לשימוש ליום אחד לכל היותר.

שימוש נכון ב Insupad

1. פתח את מערכת האינסופד כאשר היא מודבקת על הגוף (ראה תמונה)
2. הזרק את האינסולין בזמן הארוחות באזור המיועד לכך.
3. המתן שהנורות הירוקות ידלקו באופן קבוע, כעת סגור את היחידה, מחזור החימום יתחיל ויסתיים באופן אוטומטי.

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה ל-Insupad

  הדרכת תפעול ה- Insupad
  Insuline trainplaybutton

   

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Performa Nano

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa Nano מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. בנוסף, ניתן להוריד את ספרון מד הסוכר כאן.  

   
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה
  החלף סוללה
   
  המכשיר במצב הגדרות
   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  סימן לפני הארוחה סומן
   
  סימן לאחר הארוחה סומן
   
  סימן לפני הארוחה סומן
  בנוסף, נוספה תזכורת
  לבדיקה אחרי האוכל
   
  סימון כללי סומן
   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
  שנקבע במכשיר
   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון

   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת
   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.
   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
  החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת

  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
  העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה ל-Insupad

  הדרכת תפעול ה- Insupad
  Insuline trainplaybutton

   

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Performa Nano

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa Nano מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. בנוסף, ניתן להוריד את ספרון מד הסוכר כאן.  

   
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה
  החלף סוללה
   
  המכשיר במצב הגדרות
   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  סימן לפני הארוחה סומן
   
  סימן לאחר הארוחה סומן
   
  סימן לפני הארוחה סומן
  בנוסף, נוספה תזכורת
  לבדיקה אחרי האוכל
   
  סימון כללי סומן
   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
  שנקבע במכשיר
   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון

   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת
   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.
   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
  החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת

  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
  העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.

הפעלת אחריות

Invalid Input Invalid Input Invalid Input

warranty Insupad

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה ל-Insupad

  הדרכת תפעול ה- Insupad
  Insuline trainplaybutton

   

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Performa Nano

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa Nano מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. בנוסף, ניתן להוריד את ספרון מד הסוכר כאן.  

   
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה
  החלף סוללה
   
  המכשיר במצב הגדרות
   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  סימן לפני הארוחה סומן
   
  סימן לאחר הארוחה סומן
   
  סימן לפני הארוחה סומן
  בנוסף, נוספה תזכורת
  לבדיקה אחרי האוכל
   
  סימון כללי סומן
   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
  שנקבע במכשיר
   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון

   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת
   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.
   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
  החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת

  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
  העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.