דין דיאגנוסטיקה - חטיבת הסוכרת - מרכז השירות והתמיכה במד הסוכר Accu Performa 2

שירות לקוחות
04-6175390

אתר לצוותים הרפואיים
https://hcp.accu-chek.com/

Accu-Chek Performa II

 • הוראות הפעלה
 • סרטוני הדרכה
 • טיפול בשגיאות מכשיר
 • מדריכים להורדה
 • הפעלת אחריות
 • שאלות ותשובות

הוראות שימוש במד הסוכר (חדש) Accu Chek Performa 

 

הכנת מד הסוכר

Performa 2 train strip1. הכנס מקלון בדיקה בכיוון החץ על מנת להפעיל את מד-הסוכר.

2. מד-הסוכר יבצע באופן אוטומטי בדיקות בטיחות - כגון בדיקת איכות מקלון הבדיקה – במהירות כה רבה כך שלא תבחין בכך.

3. בעת הופעת איור מקלון הבדיקה ולצידו טיפת דם ניתן לבצע את בדיקת הסוכר בדם.

 

מדידת רמות הסוכר בדם

1. בצע דקירה בעזרת דוקרן Accu-Chek.

2. מיד עם נגיעתך בקצה מקלון הבדיקה, הדם ייספג במהירות רבה. בדיקות הבטיחות תתבצענה באופן אוטומטי. כאשר מד-הסוכר זיהה כמות מספקת של דם, סמל שעון החול יתחיל להבהב. באם יידרש, ניתן להוסיף כמות דם נוספת תוך 5 שניות.

3. התוצאה מופיעה על גבי התצוגה לאחר 5 שניות, והיא נשמרת באופן אוטומטי בצירוף שעה ותאריך הבדיקה.

במד הסוכר   Accu-Chek Performa  ניתן בנוסף לבדיקות בקצות האצבעות לבצע בדיקות גם באזורים חלופיים, כגון: כף היד, האמה, זרוע עליונה, ירך קדמית ואחורית.

 

 

 


אזהרה

battery warning transparent

סכנת חנק. חלקים קטנים. הרחק מהישג ידם של ילדים בני פחות מ-3 שנים.

הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים. עיכול או הכנסה לתוך הגוף עלולים לגרום לכוויות כימיות, ניקוב של רקמותרכות ומוות. כוויות חמורות עלולות להתפתח בתוך שעתיים מזמן הבליעה. אם אתה סבור שייתכן ונבלעה סוללה, או הוכנסה לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.

אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק מהישג ידם של ילדים. צור קשר עם דין דיאגנוסטיקה נציגת Roche Diabetes Care  בישראל

 

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר (חדש) Accu Chek Performa 

  הדרכת תפעול מד הסוכר
  Performa 2 train HEplaybutton

  הדרכה לכיוון שעה ותאריך במד הסוכר
  Performa 2 traintime HEplaybutton

  How to use

  Performa 2 train ENplaybutton

  Setting Time & Date
  Performa 2 traintime ENplaybutton

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר (חדש) Accu-Chek Performa 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa  מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

    01
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות.
   03
  סוללה התרוקנה

   05
  המכשיר במצב הגדרות

   08
  המכשיר מוכן להכנסת 
  מקלון בדיקה
   09
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   10
  רמת הסוכר מעל 600
   11
  רמת הסוכר מתחת ל 10
   nano error 08
  סימן לפני הארוחה סומן
   nano error 09
  סימן לאחר הארוחה סומן

   nano error 10
  סימן לפני הארוחה ובנוסף,
  תזכורתלבדיקה אחרי האוכל
   12
  סימון כללי סומן

   15
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
   שנקבע במכשיר

   16
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב או החלף
  מקלון


  18 
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה
  חוזרת.


   19
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר
  תחילת הבדיקה.

   21
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
   החלף
  את המקלון ובצע בדיקה
  חוזרת.
  22
  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות
  והחזר.

  23
  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'. 
  העבר את המכשיר לטווח
  טמפ', המתן 5 דקות ובצע
  בדיקה חוזרת.

  24
  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת
  הוצא הסוללות לכדקה.

  25
  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה. • hide_tabs: הפעלת אחריות

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר (חדש) Accu Chek Performa 

  הדרכת תפעול מד הסוכר
  Performa 2 train HEplaybutton

  הדרכה לכיוון שעה ותאריך במד הסוכר
  Performa 2 traintime HEplaybutton

  How to use

  Performa 2 train ENplaybutton

  Setting Time & Date
  Performa 2 traintime ENplaybutton

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר (חדש) Accu-Chek Performa 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa  מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

    01
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות.
   03
  סוללה התרוקנה

   05
  המכשיר במצב הגדרות

   08
  המכשיר מוכן להכנסת 
  מקלון בדיקה
   09
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   10
  רמת הסוכר מעל 600
   11
  רמת הסוכר מתחת ל 10
   nano error 08
  סימן לפני הארוחה סומן
   nano error 09
  סימן לאחר הארוחה סומן

   nano error 10
  סימן לפני הארוחה ובנוסף,
  תזכורתלבדיקה אחרי האוכל
   12
  סימון כללי סומן

   15
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
   שנקבע במכשיר

   16
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב או החלף
  מקלון


  18 
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה
  חוזרת.


   19
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר
  תחילת הבדיקה.

   21
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
   החלף
  את המקלון ובצע בדיקה
  חוזרת.
  22
  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות
  והחזר.

  23
  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'. 
  העבר את המכשיר לטווח
  טמפ', המתן 5 דקות ובצע
  בדיקה חוזרת.

  24
  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת
  הוצא הסוללות לכדקה.

  25
  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה. • hide_tabs: הפעלת אחריות

הפעלת אחריות

Invalid Input Invalid Input Invalid Input

meter warranty Performa

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר (חדש) Accu Chek Performa 

  הדרכת תפעול מד הסוכר
  Performa 2 train HEplaybutton

  הדרכה לכיוון שעה ותאריך במד הסוכר
  Performa 2 traintime HEplaybutton

  How to use

  Performa 2 train ENplaybutton

  Setting Time & Date
  Performa 2 traintime ENplaybutton

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר (חדש) Accu-Chek Performa 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa  מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

    01
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות.
   03
  סוללה התרוקנה

   05
  המכשיר במצב הגדרות

   08
  המכשיר מוכן להכנסת 
  מקלון בדיקה
   09
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   10
  רמת הסוכר מעל 600
   11
  רמת הסוכר מתחת ל 10
   nano error 08
  סימן לפני הארוחה סומן
   nano error 09
  סימן לאחר הארוחה סומן

   nano error 10
  סימן לפני הארוחה ובנוסף,
  תזכורתלבדיקה אחרי האוכל
   12
  סימון כללי סומן

   15
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
   שנקבע במכשיר

   16
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב או החלף
  מקלון


  18 
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה
  חוזרת.


   19
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר
  תחילת הבדיקה.

   21
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
   החלף
  את המקלון ובצע בדיקה
  חוזרת.
  22
  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות
  והחזר.

  23
  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'. 
  העבר את המכשיר לטווח
  טמפ', המתן 5 דקות ובצע
  בדיקה חוזרת.

  24
  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת
  הוצא הסוללות לכדקה.

  25
  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה. • hide_tabs: הפעלת אחריות