דין דיאגנוסטיקה - חטיבת הסוכרת - מרכז השירות והתמיכה בתוכנה לניהול הסוכרת Accu Chek Smartpix

שירות לקוחות
04-6175390

אתר לצוותים הרפואיים
https://hcp.accu-chek.com/

Accu-Chek Smartpix

 • הוראות הפעלה
 • סרטוני הדרכה
 • טיפול בשגיאות מכשיר
 • מדריכים להורדה
 • הפעלת אחריות
 • שאלות ותשובות

הוראות שימוש בתוכנה Accu Chek SmartPix

 

Smartpix strip trainקבל תמונה מלאה על הסוכרת – בשלושה צעדים פשוטים

1. הפעל את התוכנה Accu-Chek SmartPix.

2. העבר את מד הסוכר או משאבת האינסולין למצב שידור  ומקם אותם בקדמת ה- Accu-Chek Smart-Pix.

3. לחץ על Download Device, התוצאות מופיעות מידית על המסך בתצורת טבלאות וגרפים הקלים להבנה.

 


 העברה למצב שידור

Accu-Chek Performa 

לחץ בו זמנית על שני כפתורי החצים בקדמת המכשיר, ברגע שמופיע על המסך סימן מהבהב מד הסוכר משדר. במידה והופיע מספר, יש לכבות את מד הסוכר ולחזור על הפעולה.

Accu-Chek Performa Nano 

לחץ בו זמנית על שני כפתורי החצים בקדמת המכשיר, ברגע שמופיע על המסך סימן מהבהב מד הסוכר משדר. במידה והופיע מספר, יש לכבות את מד הסוכר ולחזור על הפעולה.

משאבת אינסולין Accu-Chek Spirit Combo

1. יש לעצור את המשאבה. לחיצה על כפתור תפריט עד שיופיע סמן עצור ולאחר מכן ללחוץ על כפתור אישור.

2. יש ללחוץ על כפתור תפריט עד הופעת הסמן Data Transfer ולאחר מכן ללחוץ פעמיים על כפתור אישור

שלט חכם Accu-Chek Performa Combo

1. הפעל את השלט

2. לחץ על MY DATA  ולאחר מכן לחץ על Data Transfer

 

להוראות הפעלה מלאות יש להוריד את המדריך מחלונית מדריכים להורדה.

מידע נוסף

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Performa Nano

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa Nano מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. בנוסף, ניתן להוריד את ספרון מד הסוכר כאן.  

   
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה
  החלף סוללה
   
  המכשיר במצב הגדרות
   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  סימן לפני הארוחה סומן
   
  סימן לאחר הארוחה סומן
   
  סימן לפני הארוחה סומן
  בנוסף, נוספה תזכורת
  לבדיקה אחרי האוכל
   
  סימון כללי סומן
   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
  שנקבע במכשיר
   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון

   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת
   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.
   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
  החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת

  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
  העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.

מידע נוסף

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Performa Nano

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa Nano מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. בנוסף, ניתן להוריד את ספרון מד הסוכר כאן.  

   
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה
  החלף סוללה
   
  המכשיר במצב הגדרות
   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  סימן לפני הארוחה סומן
   
  סימן לאחר הארוחה סומן
   
  סימן לפני הארוחה סומן
  בנוסף, נוספה תזכורת
  לבדיקה אחרי האוכל
   
  סימון כללי סומן
   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
  שנקבע במכשיר
   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון

   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת
   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.
   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
  החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת

  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
  העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.

הפעלת אחריות

Invalid Input Invalid Input Invalid Input

מידע נוסף

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר Accu-Chek Performa Nano

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר Accu-Chek Performa Nano מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. בנוסף, ניתן להוריד את ספרון מד הסוכר כאן.  

   
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות
  מכשיר נחשף לחום קיצוני
   
  סוללה התרוקנה
  החלף סוללה
   
  המכשיר במצב הגדרות
   
  המכשיר מוכן להכנסת
  מקלון בדיקה
   
  המכשיר מוכן ללקיחת דם
   
  רמת הסוכר מעל 600
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  רמת הסוכר מתחת ל 10
  מחוץ לטווח המכשיר
   
  סימן לפני הארוחה סומן
   
  סימן לאחר הארוחה סומן
   
  סימן לפני הארוחה סומן
  בנוסף, נוספה תזכורת
  לבדיקה אחרי האוכל
   
  סימון כללי סומן
   
  רמת סוכר מתחת
  לסף ההיפו
  שנקבע במכשיר
   
  מקלון הבדיקה פגום.
  הוצא והכנס שוב, במידה ותקלה
  חוזרת החלף מקלון

   
  קרתה תקלה בזמן הבדיקה
  החלף מקלון ובצע בדיקה חוזרת
   
  כמות דם אינה מספקת או
  שטיפת דם הונחה לאחר תחילת
  הבדיקה.
   
  טיפת דם הונחה לפני
  שהמכשיר היה מוכן.
  החלף את המקלון
  ובצע בדיקה חוזרת

  תקלה אלקטרונית.
  הוצא והכנס את המקלון.
  במידה והתקלה חוזרת, הוצא
  את הבטריות לכ-20 שניות והחזר.

  המכשיר מחוץ לטווח הטמפ'
  הרצוי.
  העבר את המכשיר
  לטווח טמפ'רצוי,המתן 5 דקות
  בצע בדיקה חוזרת.

  הסוללה חלשה.
  החלף את הסוללות
  במידה והתקלה חוזרת, אפס את המכשיר
  הוצא הסוללות ולחץ על אחד הכפתורים

  התאריך והשעה אינם נכונים
  כוון את התאריך והשעה.