דין דיאגנוסטיקה - חטיבת הסוכרת - מד סוכר Accu-Chek Performa Connect

שירות לקוחות
04-6175390

אתר לצוותים הרפואיים
https://hcp.accu-chek.com/

מד סוכר Accu-Chek Performa Connect

 • הוראות הפעלה
 • סרטוני הדרכה
 • טיפול בשגיאות מכשיר
 • מדריכים להורדה
 • הפעלת אחריות
 • שאלות ותשובות

הוראות שימוש במד סוכר  Accu Chek Performa Connect

הכנת מד הסוכר

1. הכנס מקלון בדיקה בכיוון החץ על מנת להפעיל את מד-הסוכר.

2. מד-הסוכר יבצע באופן אוטומטי בדיקות בטיחות - כגון בדיקת איכות מקלון הבדיקה – במהירות כה רבה כך שלא תבחין בכך.

מדידת רמות הסוכר בדם

1. בצע דקירה בעזרת דוקרן Accu-Chek.

2. מיד עם נגיעתך בקצה מקלון הבדיקה, הדם ייספג במהירות רבה. בדיקות הבטיחות תתבצענה באופן אוטומטי. כאשר מד-הסוכר זיהה כמות מספקת של דם, סמל שעון החול יתחיל להבהב. באם יידרש, ניתן להוסיף כמות דם נוספת תוך 5 שניות.

3. התוצאה מופיעה על גבי התצוגה לאחר 5 שניות, והיא נשמרת באופן אוטומטי בצירוף שעה ותאריך הבדיקה.

במד הסוכר  Accu-Chek Performa Connect ניתן בנוסף לבדיקות בקצות האצבעות לבצע בדיקות גם באזורים חלופיים, כגון: כף היד, האמה, זרוע עליונה, ירך קדמית ואחורית.

העברת נתונים לאפליקציה

לאחר ביצוע בדיקת הסוכר עקבו אחר ההוראות המצורפות כיצד לשלוח את התוצאות למכשיר הטלפון הנייד.

1. לחצו על OK על מנת להוסיף הערה לתוצאת בדיקת הסוכר.

2. לחצו חץ עליון או תחתון (תמונות) להארת ההערה ולבחירה לחצו OK. לאחר מכן לחצו OK לשליחה.

במכשיר הטלפון הנייד
3. תוצאת רמת הסוכר תופיע במסך הבית שבאפליקציה.

 

 


אזהרה

battery warning transparent

סכנת חנק. חלקים קטנים. הרחק מהישג ידם של ילדים בני פחות מ-3 שנים.

הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים. עיכול או הכנסה לתוך הגוף עלולים לגרום לכוויות כימיות, ניקוב של רקמותרכות ומוות. כוויות חמורות עלולות להתפתח בתוך שעתיים מזמן הבליעה. אם אתה סבור שייתכן ונבלעה סוללה, או הוכנסה לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.

אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק מהישג ידם של ילדים. צור קשר עם דין דיאגנוסטיקה נציגת Roche Diabetes Care  בישראל

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר   Accu Chek Performa Connect

  שיון מד סוכר Accu-Chek Performa Connect עם האפליקצייה 
  Performa tube train allplaybutton

  הפעלת יועץ הבולוס באפליקציה Accu-Chek Connect appׁ (ספירת פחמימות)
  Performa tube trainplaybutton

  הפעלת יועץ הבולוס באפליקציה Accu-Chek Conect app (מינון קבוע בארוחות)
  Performa train ARplaybutton

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר  Accu-Chek Performa Connect 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר  Accu-Chek Performa Connect מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

  01
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות.

   1
  הסירו את כבל ה-USB ובצעו
  בדיקה, או הסירו את מקלון
  הבדיקה והתחילו בהעברת נתונים.
   2
  נתקו את כבל ה-USB, חברו
  שנית ונסו את החיבור שוב.

   3
  אין תקשורת בין מד הסוכר
  והמחשב.חבר את כבל ה-USB
  ונסו את החיבור שנית.
   4
  תוצאות בדיקת הגלוקוז לא
  הועברו לאפליקציה.וודאו כי המכשיר
  המצומד נמצא בטווח של מד
  הסוכר ומופעל.
   5
  לא ניתן להעביר נתונים ממד
  הסוכר למחשב.בדקו את המחש
  ב או כבל ה-USB.

   7
  תוצאות בדיקת גלוקוז אחת או
  יותר נשללה מהממוצעים שנבחרו.


   8
  הנתונים שהוכנסו אינם תקפים.
  הכניסו את התאריך הנכון.


   9
  הגדרות מד הסוכר השתנו בזמן
  Flight Mode.שינוי ההגדרות
  לא יחול עד לכיבוי Flight Mode.


   10
  לא ניתן לבצע צימוד למכשיר
  בזמן Flight Mode.נסו לצמד
  שוב כאשר מד הסוכר אינו
  ב-Flight Mode.

   11
  תוצאת הגלוקוז בדם לא נשלחה.
  ההעברה עדיין בהמתנה.
  מקמו את מד הסוכר בסמוך
  למכשיר המצומד.

   12
  צימוד בין מד הסוכר למכשיר
  לא הצליח. נסו לבצע צימוד
  בשנית.


   13
  ייתכן שמקלון הבדיקה ניזוק או
  לא הוכנס כראוי.


  14 
  אירעה שגיאה במד הסוכר
  או במקלון הבדיקה.


   15
  כמות בלתי מספקת של דם


   16
  טיפת דם או תמיסת בקרה
  הושמה על מקלון הבדיקה
  בזמן מאוחר מדי.

  17
  דם או תמיסת בקרה הושמו
  על מקלון הבדיקה לפני
  ש-Apply Drop (מרחו טיפה)
  הופיע.

  18
  אירעה תקלה אלקטרונית, או
  במקרים נדירים, מקלון בדיקה
  משומש הוסר והוכנס מחדש.
  הוציאו סוללות והכניסו מחדש.

  19
  הטמפרטורה היא מעל או מתחת
  לטווח התקין של המערכת.


  20
  הסוללות מרוקנות.  21
  ייתכן כי הזמן והתאריך
  שהוגדרו אינם נכונים.

  22
  הזמן והתאריך של מד הסוכר
  שונו על-מנת להתאים למכשיר
  המצומד.
  23
  אין תוצאות ביומן הרישום.


  24
  יש תוצאה בלתי-תקפה
  ביומן הרישום.

  25
  אין תוצאות בטווח עבור הממוצע
  הנבחר.
  26
  ייתכן שרמת הסוכר בדם גבוהה,
  כנראה מעל 600מ"ג/דל
  27
  ייתכן שרמת הגלוקוז בדם נמוכה
  יותר מטווח המדידה של המערכת.
   

  כ

 • hide_tabs: טיפול בשגיאות

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר   Accu Chek Performa Connect

  שיון מד סוכר Accu-Chek Performa Connect עם האפליקצייה 
  Performa tube train allplaybutton

  הפעלת יועץ הבולוס באפליקציה Accu-Chek Connect appׁ (ספירת פחמימות)
  Performa tube trainplaybutton

  הפעלת יועץ הבולוס באפליקציה Accu-Chek Conect app (מינון קבוע בארוחות)
  Performa train ARplaybutton

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר  Accu-Chek Performa Connect 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר  Accu-Chek Performa Connect מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

  01
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות.

   1
  הסירו את כבל ה-USB ובצעו
  בדיקה, או הסירו את מקלון
  הבדיקה והתחילו בהעברת נתונים.
   2
  נתקו את כבל ה-USB, חברו
  שנית ונסו את החיבור שוב.

   3
  אין תקשורת בין מד הסוכר
  והמחשב.חבר את כבל ה-USB
  ונסו את החיבור שנית.
   4
  תוצאות בדיקת הגלוקוז לא
  הועברו לאפליקציה.וודאו כי המכשיר
  המצומד נמצא בטווח של מד
  הסוכר ומופעל.
   5
  לא ניתן להעביר נתונים ממד
  הסוכר למחשב.בדקו את המחש
  ב או כבל ה-USB.

   7
  תוצאות בדיקת גלוקוז אחת או
  יותר נשללה מהממוצעים שנבחרו.


   8
  הנתונים שהוכנסו אינם תקפים.
  הכניסו את התאריך הנכון.


   9
  הגדרות מד הסוכר השתנו בזמן
  Flight Mode.שינוי ההגדרות
  לא יחול עד לכיבוי Flight Mode.


   10
  לא ניתן לבצע צימוד למכשיר
  בזמן Flight Mode.נסו לצמד
  שוב כאשר מד הסוכר אינו
  ב-Flight Mode.

   11
  תוצאת הגלוקוז בדם לא נשלחה.
  ההעברה עדיין בהמתנה.
  מקמו את מד הסוכר בסמוך
  למכשיר המצומד.

   12
  צימוד בין מד הסוכר למכשיר
  לא הצליח. נסו לבצע צימוד
  בשנית.


   13
  ייתכן שמקלון הבדיקה ניזוק או
  לא הוכנס כראוי.


  14 
  אירעה שגיאה במד הסוכר
  או במקלון הבדיקה.


   15
  כמות בלתי מספקת של דם


   16
  טיפת דם או תמיסת בקרה
  הושמה על מקלון הבדיקה
  בזמן מאוחר מדי.

  17
  דם או תמיסת בקרה הושמו
  על מקלון הבדיקה לפני
  ש-Apply Drop (מרחו טיפה)
  הופיע.

  18
  אירעה תקלה אלקטרונית, או
  במקרים נדירים, מקלון בדיקה
  משומש הוסר והוכנס מחדש.
  הוציאו סוללות והכניסו מחדש.

  19
  הטמפרטורה היא מעל או מתחת
  לטווח התקין של המערכת.


  20
  הסוללות מרוקנות.  21
  ייתכן כי הזמן והתאריך
  שהוגדרו אינם נכונים.

  22
  הזמן והתאריך של מד הסוכר
  שונו על-מנת להתאים למכשיר
  המצומד.
  23
  אין תוצאות ביומן הרישום.


  24
  יש תוצאה בלתי-תקפה
  ביומן הרישום.

  25
  אין תוצאות בטווח עבור הממוצע
  הנבחר.
  26
  ייתכן שרמת הסוכר בדם גבוהה,
  כנראה מעל 600מ"ג/דל
  27
  ייתכן שרמת הגלוקוז בדם נמוכה
  יותר מטווח המדידה של המערכת.
   

  כ

 • hide_tabs: טיפול בשגיאות

הפעלת אחריות

Invalid Input Invalid Input Invalid Input

מידע נוסף

 • סרטוני הדרכה:

  סרטוני הדרכה למד הסוכר   Accu Chek Performa Connect

  שיון מד סוכר Accu-Chek Performa Connect עם האפליקצייה 
  Performa tube train allplaybutton

  הפעלת יועץ הבולוס באפליקציה Accu-Chek Connect appׁ (ספירת פחמימות)
  Performa tube trainplaybutton

  הפעלת יועץ הבולוס באפליקציה Accu-Chek Conect app (מינון קבוע בארוחות)
  Performa train ARplaybutton

 • טיפול בשגיאות מכשיר:

  הודעות מסך במד הסוכר  Accu-Chek Performa Connect 

  לעולם אל תיקח החלטות טיפוליות על בסיס שגיאה המופיעה במסך מד הסוכר. במידה של ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות

  על מנת להקל את השימוש ולמצוא פתרון מהיר לבעיה או שגיאה, מד הסוכר  Accu-Chek Performa Connect מציג מגוון הודעות מסך. תקציר ההודעות מופיע מתחת לאיורים. בכל שאלה או תקלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390. למידע נוסף פנה לחוברת ההוראות.

  01
  מסך שחור/מכשיר אינו נדלק
  החלף סוללות.

   1
  הסירו את כבל ה-USB ובצעו
  בדיקה, או הסירו את מקלון
  הבדיקה והתחילו בהעברת נתונים.
   2
  נתקו את כבל ה-USB, חברו
  שנית ונסו את החיבור שוב.

   3
  אין תקשורת בין מד הסוכר
  והמחשב.חבר את כבל ה-USB
  ונסו את החיבור שנית.
   4
  תוצאות בדיקת הגלוקוז לא
  הועברו לאפליקציה.וודאו כי המכשיר
  המצומד נמצא בטווח של מד
  הסוכר ומופעל.
   5
  לא ניתן להעביר נתונים ממד
  הסוכר למחשב.בדקו את המחש
  ב או כבל ה-USB.

   7
  תוצאות בדיקת גלוקוז אחת או
  יותר נשללה מהממוצעים שנבחרו.


   8
  הנתונים שהוכנסו אינם תקפים.
  הכניסו את התאריך הנכון.


   9
  הגדרות מד הסוכר השתנו בזמן
  Flight Mode.שינוי ההגדרות
  לא יחול עד לכיבוי Flight Mode.


   10
  לא ניתן לבצע צימוד למכשיר
  בזמן Flight Mode.נסו לצמד
  שוב כאשר מד הסוכר אינו
  ב-Flight Mode.

   11
  תוצאת הגלוקוז בדם לא נשלחה.
  ההעברה עדיין בהמתנה.
  מקמו את מד הסוכר בסמוך
  למכשיר המצומד.

   12
  צימוד בין מד הסוכר למכשיר
  לא הצליח. נסו לבצע צימוד
  בשנית.


   13
  ייתכן שמקלון הבדיקה ניזוק או
  לא הוכנס כראוי.


  14 
  אירעה שגיאה במד הסוכר
  או במקלון הבדיקה.


   15
  כמות בלתי מספקת של דם


   16
  טיפת דם או תמיסת בקרה
  הושמה על מקלון הבדיקה
  בזמן מאוחר מדי.

  17
  דם או תמיסת בקרה הושמו
  על מקלון הבדיקה לפני
  ש-Apply Drop (מרחו טיפה)
  הופיע.

  18
  אירעה תקלה אלקטרונית, או
  במקרים נדירים, מקלון בדיקה
  משומש הוסר והוכנס מחדש.
  הוציאו סוללות והכניסו מחדש.

  19
  הטמפרטורה היא מעל או מתחת
  לטווח התקין של המערכת.


  20
  הסוללות מרוקנות.  21
  ייתכן כי הזמן והתאריך
  שהוגדרו אינם נכונים.

  22
  הזמן והתאריך של מד הסוכר
  שונו על-מנת להתאים למכשיר
  המצומד.
  23
  אין תוצאות ביומן הרישום.


  24
  יש תוצאה בלתי-תקפה
  ביומן הרישום.

  25
  אין תוצאות בטווח עבור הממוצע
  הנבחר.
  26
  ייתכן שרמת הסוכר בדם גבוהה,
  כנראה מעל 600מ"ג/דל
  27
  ייתכן שרמת הגלוקוז בדם נמוכה
  יותר מטווח המדידה של המערכת.
   

  כ

 • hide_tabs: טיפול בשגיאות